Privatlivspolitik for Kranio Sakral Terapi hos Anna Grete

24.04. 2018

Jeg registrerer og opbevarer enkelte få oplysninger om dig i forbindelse med min Kranio sakral behandling. Jeg har derfor lavet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvad jeg registrerer, og hvordan jeg opbevarer dine personoplysninger.

Registrering og opbevaring af dine personoplysninger

Jeg registrerer og opbevarer kun oplysninger på papir i min journalmappe – altså intet elektronisk. Den korrespondance vi eventuelt har haft på mail eller sms – så du kan booke en tid – sletter jeg efter behandlingen.

Jeg registrerer kun dit navn og dit telefonnummer og datoen for din behandling – altså intet cpr.nr. Derudover skriver jeg, hvilke symptomer du har haft, og hvilken behandling jeg har givet dig. Endelig noterer jeg om du har givet mundtligt samtykke eller ej. Har du ikke givet samtykke, noterer jeg naturligvis ingenting.

Jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Det vil typisk være senest fem år efter din seneste behandling. Journalmappen står i mit behandlerrum, som er låst, når jeg ikke giver behandling.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Firmaet Kranio Sakral Terapi hos Anna Grete er dataansvarlig, og derfor sikrer jeg, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Mine kontaktoplysninger:

 • Kontaktperson: Anna Grete Simonsen Vinther
 • Adresse: Nilsvej 3, 3550 Slangerup
 • CVR: 36869151
 • Telefonnr.: +45 31959634
 • Mail: agsvinther@gmail.com
 • Website: vintherterapi.dk

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg registrerer og opbevarer personoplysninger om dig. Det er:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, ved at kontakte mig. Mine kontaktoplysninger finder du ovenfor. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Sker det, vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret, og min hjemmeside blive opdateret. Ved væsentlige ændringer vil jeg naturligvis orienterer dig direkte.